Współczesna Medycyna Laboratoryjna

Jedyny na rynku tytuł dostarczający praktycznych rozwiązań specjalistom medycyny laboratoryjnej

O czasopiśmie

Współczesna Medycyna Laboratoryjna | Contemporary Laboratory Medicine jest dwumiesięcznikiem skierowanym do pracowników laboratoriów medycznych, lekarzy z różnych dziedzin medycyny oraz studentów, którego celem jest dostarczanie pomocnych w codziennej pracy narzędzi:

 •  przedstawiamy najnowsze techniki i technologie wykorzystywane w laboratoriach medycznych,
 •  omawiamy aktualne polskie i międzynarodowe rekomendacje,
 •  przekładamy wiedzę na praktyczne rozwiązania,
 •  prezentujemy nowe możliwości diagnostyki laboratoryjnej,
 •  podpowiadamy, jak zwiększyć wiarygodność i jakość badań laboratoryjnych,
 •  wskazujemy, w jaki sposób efektywnie optymalizować procesy w laboratorium,
 •  zamieszczamy obiektywne oceny aparatury i odczynników,
 •  przystępnym językiem omawiamy na bieżąco nowelizacje przepisów prawnych,
 •  poruszamy zagadnienia związane z organizacją pracy i szkoleniem ciągłym.

Działy czasopisma

Poruszamy zagadnienia z zakresu:

 • analityki medycznej,
 • diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej oraz transfuzjologii,
 • diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej,
 • diagnostyki genetycznej,
 • immunologii,
 • cytomorfologii,
 • biologii molekularnej,
 • chemii i biochemii klinicznej,
 • toksykologii medycznej i sądowej,
 • epidemiologii i zdrowia publicznego,
 • kontroli jakości, systemów automatyzacji badań laboratoryjnych oraz interpretacji wyników,
 • prawa medycznego i organizacji pracy w laboratorium.

W kolejnych wydaniach