1. Strona główna
  2. Bieżące wydanie

Bieżące wydanie

Współczesna Medycyna Laboratoryjna

WARSZTAT PRACY

Szymon Walter de Walthoffen i wsp.

Koronawirusy ludzkie (HCoV) powodują zakażenia układu oddechowego. Endemiczne gatunki, takie jak: HCoV-NL63, HCoV-229E i HCoV-OC43, HCoV-HKU1, są związane z łagodnymi chorobami układu oddechowego.


Beata Gawrońska i wsp.

Badanie płynu stawowego wykonuje się w diagnostyce i leczeniu m.in.: przewlekłych infekcyjnych stanów zapalnych stawów reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zesztywniającego zapalenia stawów, twardziny układowej, reaktywnego zapalenia stawów, dny moczanowej, urazów stawów z wysiękiem do jamy stawu.


Artur Kowalik

Metoda sekwencjonowania następnej generacji staje się coraz bardziej powszechną i niezastąpioną metodą diagnostyczną w laboratorium. W niniejszej pracy opisano zasadę działania technologii NGS oraz różnice pomiędzy najczęściej wykorzystywanymi obecnie w diagnostyce na świecie oraz w Polsce technologiami.


Justyna Zińczuk i wsp.

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego, który dotyka miliony osób rocznie.


EKSPERTYZA

Szymon Walter de Walthoffen


Marcin Nizioł

Ocena rozmazów cytologicznych bywa utrudniona ze względu na brudne tło, które uniemożliwia prawidłową ocenę morfologii komórek. Na fotografiach przedstawiono konwencjonalne rozmazy cytologiczne z brudnym tłem, które stanowią erytrocyty oraz neutrofile.


KONTROLA JAKOŚCI

Anna Ziółko

W publikacji przedstawiono prawne podstawy gospodarowania odpadami medycznymi oraz przypomniano sposób interpretacji obowiązujących przepisów.


Danuta Kozłowska

Kontrola jakości jest osią, wokół której rozbudowuje się cały proces laboratoryjny. W artykule przedstawiono, jak wygląda system kontroli laboratoryjnej w laboratoriach Diagnostyki.


PRAWO W LABORATORIUM

Ilona Surożyńska-Godzina

Kobiety w ciąży są w sposób szczególny chronione przez Kodeks pracy. W artykule omówiono należne im uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu pracy, które nabywają szczególnego znaczenia w kontekście faktu, że aż 70% osób wykonujących zawody medyczne to kobiety.