1. Strona główna
  2. Bieżące wydanie

Bieżące wydanie

Współczesna Medycyna Laboratoryjna

ZALECENIA W PRAKTYCE

Robert Kuthan

Możliwość zastosowania metody RAST pomimo ograniczeń stanowi kolejny, istotny krok w rozwoju szybkiej diagnostyki bakteriologicznej zakażeń łożyska.


Justyna Zińczuk [...]

Według wytycznych EAS i EFLM pobieranie krwi na czczo nie jest wymagane do rutynowej oceny profilu lipidowego osocza.


WARSZTAT PRACY

Joanna Kamińska [...]

Standaryzacja mikroskopowego badania osadu moczu w laboratorium medycznym nadal jest wyzwaniem i wymaga konsensusu w najwrażliwszych kwestiach tego badania.


Olga Ciepiela

Spośród rutynowych badań wykonywanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych największą przydatność do wykrywania sferocytozy wrodzonej ma test wiązania maleimidu-5’-eozyny.


Anna Żuk-Wasek [...]

RNA wirusa odry można wykryć w surowicy do 7 dni po wystąpieniu wysypki, w większości innych próbek przez okres do 2 tygodni.


Iwona Kozak-Michałowska

W fizjologicznej ciąży, zwłaszcza w II i III trymestrze, stężenie D-dimeru wzrasta, co ogranicza jego przydatność do wykluczenia zatorowości płucnej.


EKSPERTYZA

Paulina Boczek

Wirusowe zapalenia wątroby mogą wywoływać także wirusy wtórnie hepatotropowe, których miejscem pierwotnej replikacji są narządy zlokalizowane poza wątrobą.


Szymon Walter de Walthoffen

Określanie genetycznego podobieństwa wyizolowanych szczepów E. fecium VRE z wykorzystaniem wytycznych Tenover.


KONTROLA JAKOŚCI

Elżbieta M. Stefaniuk

Procedury w laboratorium powinny między innymi regulować sposób sprawdzania zgodności zlecenia z oznakowaniem materiału oraz przydatność materiału do badania.


Szymon Walter de Walthoffen

Jest coraz więcej dowodów na to, że jakość w laboratoriach, w tym mikrobiologicznych, nie może być zapewniona przez skupienie się wyłącznie na aspektach czysto analitycznych.


Tomasz Anyszek

Dobrym rozwiązaniem systemowym wdrożonym we wszystkich krajach UE jest wprowadzenie systemu akredytacji laboratoriów medycznych, czyli oceny jakości i kompetencji laboratoriów przez niezależne organizacje eksperckie (tzw. audyt trzeciej strony).


TECHNOLOGIA

Podstawowymi zaletami komercyjnych systemów do zagęszczania pasożytów w kale są skrócenie czasu badania i ograniczenie ryzyka kontaktu diagnosty z materiałem biologicznym.