1. Strona główna
  2. Artykuł

Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019; 1 (3): 138-138

Zagadka diagnostyczna

Marcin Nizioł

WYDANIE CYFROWE


Ocena rozmazów cytologicznych bywa utrudniona ze względu na brudne tło, które uniemożliwia prawidłową ocenę morfologii komórek. Na fotografiach przedstawiono konwencjonalne rozmazy cytologiczne z brudnym tłem, które stanowią erytrocyty oraz neutrofile. Czerwoną strzałką zaznaczono komórki nabłonka płaskiego z reaktywnymi  zmianami – halo okołojądrowe.

A jakie struktury zostały zaznaczone przy użyciu czarnych strzałek?