1. Strona główna
  2. Artykuł

Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019; 1 (3): 139-147

Postępowanie z odpadami medycznymi wytwarzanymi w medycznym laboratorium diagnostycznym – podstawy prawne, zasady selektywnej zbiórki odpadów medycznych

Anna Ziółko

WYDANIE CYFROWE


Odpady medyczne jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, wytwarzane są w każdym medycznym laboratorium diagnostycznym. Ponieważ nie wszystkie opisane w  rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów odpady medyczne są wytwarzane w medycznym laboratorium diagnostycznym

Aby przeczytać artykuł w wydaniu cyfrowym, musisz posiadać opłaconą prenumeratę premium.

Zaloguj się      lub      Zamów prenumeratę