1. Strona główna
  2. Artykuł

Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019; 1 (3): 153-155

Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży wynikające z Kodeksu pracy

Ilona Surożyńska-Godzina

WYDANIE CYFROWE


Kodeks pracy stanowi gwarant zabezpieczający kobietę w ciąży przed niespodziewanym zwolnieniem, zapewnia jej warunki pracy niezagrażające życiu przyszłego potomstwa, a także powrót do pracy po urlopie macierzyńskim [1]. Dział ósmy Kodeksu pracy w całości został poświęcony uprawnieniom pracowników związanych z rodzicielstwem. Wskazuje to, jak ważna jest dla ustawodawcy ochrona kobiety oraz jej dziecka już w czasie prenatalnym. Uprawnienia kobiet w ciąży nabywają szczególnego znaczenia w kontekście zawodów medycznych, gdzie według raportu GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.” ponad 70% pracowników wykonujących zawody medyczne to kobiety [2]. Kodeks pracy w artykule 177 § 1 wskazuje, że „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego

Aby przeczytać artykuł w wydaniu cyfrowym, musisz posiadać opłaconą prenumeratę premium.

Zaloguj się      lub      Zamów prenumeratę